CÔNG TY TNHH CRESYN HÀ NỘI

Công ty

CÔNG TY TNHH CRESYN HÀ NỘI

Tên giao dịch: HANOI CRESYN COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2300628649
Địa chỉ: Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Lee Jong Bae
Ngày cấp giấy phép: 20/01/2011
Ngày hoạt động: 20/01/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động