SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG

Công ty

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẮC GIANG


Mã số thuế: 2400291808
Địa chỉ: số 45B, đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Hà
Ngày hoạt động: 01/01/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động