SỞ XÂY DỰNG TỈNH HOÀ BÌNH

Công ty

SỞ XÂY DỰNG TỈNH HOÀ BÌNH


Mã số thuế: 5400164178
Địa chỉ: Phường tân thịnh – Thành phố Hoà Bình – Hòa Bình, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động