VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN LAW VIETNAM

Công ty

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN LAW VIETNAM

Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân

Mã số thuế: 0310320507
Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Vũ Tuấn
Giấy phép số: 41.01.1327/TP/ĐKHĐ
Ngày cấp giấy phép: 21/07/2010
Ngày hoạt động: 01/09/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động