CÔNG TY CỔ PHẦN DFURNI

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DFURNI

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0303861424
Địa chỉ: 355 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Thập
Ngày cấp giấy phép: 17/06/2005
Ngày hoạt động: 10/07/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động