CÔNG TY TNHH NAM HỒNG

Công ty

CÔNG TY TNHH NAM HỒNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2500230573
Địa chỉ: Chợ Chục, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
Giấy phép số: 1902000553
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2004
Ngày hoạt động: 30/06/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động