CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU

Công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU

Tên giao dịch: NASICO

Mã số thuế: 0200158227
Địa chỉ: Thôn Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoài
Ngày cấp giấy phép: 22/08/2007
Ngày hoạt động: 22/08/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động